title

Kết quả của chương trình chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020
Thứ bảy, 24/10/2020, 14:47 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện 12 chương trình, đề án, kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2020 luôn được sự chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện. Các hoạt động chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được quan tâm, trẻ em trên địa bàn được thụ hưởng các dịch vụ công về giáo dục, học tập, chăm sóc sức khỏe, các hoạt động vui chơi giải trí miễn phí theo quy định. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt.

Giai đoạn 2012-2020, huyện đã ban hành 119 văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó một số văn bản trọng tâm được triển khai thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em, chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, chương trình thúc đẩy quyền trẻ em, chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em, chương trình giảm thiểu lao động trẻ em và triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch về lãnh đạo và thực hiện 13 tiêu chuẩn xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em được gắn liền với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 100% xã, thị trấn đều đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến trẻ em được các ngành, đoàn thể quan tâm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Trong 10 năm qua, đã phối hợp tổ chức 613 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, văn bản luật liên quan đến công tác trẻ em, có hơn 47.286 lượt người lớn và trẻ em dự; cấp phát hơn 86.000 tờ rơi, 20.000 tài liệu, 15.257 tờ bướm, thực hiện 1.828 lượt băng rôn và 83 lượt panô tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, quyền trẻ em,…; lập 17.452 bản cam kết phòng chống dịch Covid -19, tuyên truyền các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến trẻ em đến từng hộ gia đình, trẻ em, hội viên, cha mẹ có con dưới 16 tuổi.

Từ năm 2012-2020, huyện đã tổ chức 39 lớp tập huấn cho 7.213 lượt cán bộ, công chức, viên chức các ngành, đoàn thể huyện, cán bộ phụ trách trẻ em, cán bộ đoàn thể, xã thị trấn, cộng tác viên làm công tác trẻ em. Các ngành, đoàn thể thành viên Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện tổ chức 50 buổi truyền thông kiến thức về lây nhiễm HIV, các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quyền cơ bản của trẻ em, các hình thức xâm hại, bạo lực đối với trẻ em và 10 lớp tập huấn cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS với hơn 6.500 lượt người tham dự là phụ huynh, cộng tác viên, cán bộ y tế xã, thị trấn, tình nguyện viên chăm sóc trẻ nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cấp phát hơn 15.000 tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về chính sách hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Điểm nổi bật có thể thấy, từ năm 2012 đến nay, huyện đã chăm lo cho 7.947 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí gần 1 tỷ 500 triệu đồng; tổ chức cho 41.863 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số được tham gia các ngày hội, vui chơi giải trí do huyện và thành phố tổ chức. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với 678 lượt trẻ em được can thiệp, trợ giúp để tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, vui chơi, giải trí và thể dục, thể thao.

Trong 10 năm qua, đã tiếp nhận và xử lý 33 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, trong đó 09 trường hợp khởi tố, 11 trường hợp không khởi tố, 03 trường hợp xử lý hành chính, 05 trường hợp chuyển Công an thành phố, 05 trường hợp chuyển địa phương khác. Có 96 trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật, trong đó trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy có 29 em, đã xử phạt hành chính và phạt cảnh cáo. Huyện vận động các doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng được 07 hồ bơi, trong đó có 05 hồ bơi di động và 02 hồ bơi cố định để tổ chức dạy bơi cho học sinh. Tính đến nay, có 11.282 trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết bơi và có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

 

 

Giai đoạn 2012-2020, qua kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động tại 21 doanh nghiệp trên địa bàn huyện, không phát hiện doanh nghiệp sử dụng lao động là trẻ em. Tổ chức 05 cuộc khảo sát nhu cầu học nghề, trong đó có rà soát trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu học nghề và giới thiệu việc làm. Kết quả trong các năm qua, không có trường hợp trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đăng ký nhu cầu học nghề và giới thiệu việc làm.

Hàng năm, vào các ngày lễ, tết huyện đều xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo cho thiếu nhi; đặc biệt vào dịp hè và “Tháng hành động vì trẻ em”, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức cho trẻ em tham gia các chương trình tham quan, giao lưu, hội trại với trên 52.000 lượt em tham dự; vận động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em;... Từ năm 2012 đến nay, huyện, xã thị trấn tổ chức 64 lượt diễn đàn với 4.636 lượt trẻ em tham dự, ghi nhận trên 650 lượt ý kiến phát biểu.

 

 

Ngoài ra, hàng năm, nhân dịp đầu xuân, huyện tổ chức cho 720 lượt học sinh tiêu biểu gặp gỡ lãnh đạo huyện, ghi nhận 102 lượt ý kiến. Tất cả ý kiến đề xuất của trẻ em tham dự diễn đàn và gặp gỡ đầu xuân đều được lãnh đạo huyện lắng nghe và trả lời, đồng thời chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên rà soát, giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của trẻ em tại các diễn đàn. Các thành viên Ban Điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện tổ chức 314 buổi truyền thông cho 32.183 lượt người lớn và trẻ em tại huyện và các xã, thị trấn và học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở với các nội dung như: Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Trẻ em,… Phối hợp tổ chức 86 chương trình hoạt động tại huyện như ngày hội Trung thu, chương trình hội trại “Chắp cánh ước mơ”, hội thi sơ cấp cứu, hội diễn văn nghệ, hội thi vẽ tranh - làm lồng đèn đẹp, hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về Quyền trẻ em, hội thi tìm hiểu Luật Giao thông,... với hơn 1.794 lượt học sinh, cổ động viên tham gia.

 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của chương trình vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như Trong những năm qua, cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các xã, thị trấn còn nhiều biến động, thường xuyên thay đổi, phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhân sự này, mặt khác còn lúng túng trong quá trình can thiệp và xử lý các vụ việc về xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích ở trẻ. Vẫn còn diễn ra tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc trẻ chưa quan tâm đúng mức vấn đề bảo vệ trẻ em, nhất là các trường hợp cha mẹ ly hôn, giao cho ông bà chăm sóc, thậm chí không chu cấp điều này làm tăng rủi ro dẫn đến tình trạng trẻ bị xâm hại, lạm dụng tình dục, trẻ bị tai nạn đuối nước.

Với những kết quả đạt được nêu trên cho thấy với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, tập trung lồng ghép triển khai các giải pháp chăm lo cho trẻ em ngày cảng được phát triển về thể chất và tinh thần; từ đó tỷ lệ trẻ em có nguy cơ bỏ học giảm, trẻ thi đậu các kỳ thi trung học cơ sở ngày càng được nâng cao qua từng năm.

Việc thực hiện đạt các chỉ tiêu của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện trong những năm qua không chỉ nhận được nguồn lực từ ngân sách Nhà nước mà còn có sự hỗ trợ của các nguồn lực huy động trong và ngoài huyện cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cùng chung tay giúp cho trẻ em trên địa bàn huyện có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, là người chủ của tương lai mai sau có nhiều đóng góp xây dựng huyện nhà ngày giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN

Tin mới hơn
Tin đã đưa