angle-left Kế hoạch tổ chức Lễ Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019

Nhằm tiếp tục tổ chức Lễ hội dân gian truyền thống, một nét vãn hóa đặc trưng của người dân vùng biển với nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng tác phong văn minh đô thị, văn minh thương nghiệp, phục vụ du khách, góp phần phát triển ngành du lịch của huyện Cần Giờ; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tăng cường giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nghề, yêu quê hương, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3504/KH-UBND về tổ chức Lễ Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019, đảm bảo Lễ hội diễn ra an toàn tuyệt đối, lành mạnh, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn giao thông và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 

 

 

 

Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 12/9/2019 đến ngày 14/9/2019 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 Âm lịch) tại Thị trấn cần Thạnh, Huyện cần Giờ.

1. Chương trình các hoạt động Lễ hội

1.1       Ngày 12 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch):

1.1.1    Lễ Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác cần Giờ

-           Thời gian: 07 giờ 00, ngày 12 tháng 9 năm 2019

-           Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác cần Giờ.

-           Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ xây dựng chương trình thực hiện.

1.1.2    Lễ Thượng đại kỳ lễ hội

-           Thời gian: 07 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2019.

-           Địa điểm: Công viên Thị trấn cần Thạnh.

-           Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ xây dựng chương trình tổ chức thực hiện.

1.1.3    Chương trĩnh khai mạc và Lễ Mừng công ngư dân cần Giờ

-           Thời gian: 19 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2019.

-           Địa điểm: Công viên Thị trấn cần Thạnh.

-           Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp thực hiện.

-           Thành phần đại biểu mời tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh Quân Khu 7, Ban Công tác phía Nam ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, quận, huyện giáp ranh huyện cần Giờ.

+ Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng vũ trang thành phố; Ủy ban nhân dân quận - huyện.

+ Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần Giờ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các bô lão Hội Vạn Lạch và bà con ngư dân huyện cần Giờ.

+ Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

1.2.      Ngày 13 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 8 Âm lịch):

1.2.1    Lễ Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa

-           Thời gian: 18 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2019.

-           Địa điểm: Lăng Ông Thủy Tướng.

-           Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ - Hội Vạn Lạch xây dụng chương trình thực hiện.

1.2.2    Chương trình nghệ thuật Nghinh Ông cần Giờ - Đêm hội Trăng rằm

-           Thời gian: 19 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2019

-           Địa điểm: Công viên Thị trấn cần Thạnh.

-           Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp thực hiện.

-           Thành phần đại biểu mời tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo thành phố, các Ban Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Đại diện Lãnh đạo các sở, ban - ngành, đoàn thể, quận - huyện thành phố.

+ Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam huyện cần Giờ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các bô lão Hội Vạn Lạch và nhân dân huyện cần Giờ.

+ Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

1.2.3    Tổ chức đoàn thuyền hoa đăng; thả đèn trên biển

-           Thời gian: 22 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2019

-           Địa điểm: Khu vực bãi biển Công viên cần Thạnh.

-           Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ - Hội Vạn Lạch xây dựng chương trình thực hiện.

1.3.      Ngày 14 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 16 tháng 8 Âm lịch):

1.3.1    Lễ Nghinh Ông ừên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thuỷ tướng

-           Thời gian: 09 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2019.

-           Địa điểm: Lăng Ông Thủy Tướng, Bến đò cơ khí, Bến đò Tắt xuất.

-           Ủy ban nhân dân huyện cần Giờ có kế hoạch tổ chức thực hiện.

1.3.2    Chương trình nghệ thuật Bế mạc Lễ hội Nghinh Ông cần Giờ

-           Thời gian: 19 giờ 30, ngày 14 tháng 9 năm 2019.

-           Địa điểm: Công viên Thị trấn cần Thạnh.

-           Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối họp thực hiện.

-           Thành phần đại biểu mời tham dự:

+ Đại diện Lãnh đạo thành phố, các Ban Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Đại diện Lãnh đạo các sở, ban - ngành, đoàn thể, quận - huyện.

+ Thuờng trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cần Giờ và đại diện lãnh đạo các co quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cần Giờ.

+ Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

2.         Các hoạt động trọng tâm khác:

2.1.      Tổ chức triển lãm hình ảnh, hiện vật:

-           Thời gian: Từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2019 (nhằm ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 âm lịch).

-           Địa điểm: Công viên Thị trấn cần Thạnh.

2.2.      Tổ chức các khu vực ẩm thực (có kế hoạch riêng):

-           Tồ chức, thực hiện khu vực ẩm thực các vùng miền phối hợp với “Phiên chợ hàng Việt” tại tuyến đường Lê Thương và Đặng Vãn Kiều.

-           Tổ chức các gian hàng giới thiệu đặc sản cần Giờ.

2.3.      Tổ chức các loại hĩnh trò chơi dân gian mang tính đặc trưng ngành nghề vùng biển, các gian hàng trò chơi dân gian phục vụ nhân dân, du khách và thiếu nhi (có kế hoạch riêng).

2.4.      Tổ chức thực hiện xe thư viện lưu động kỹ thuật số phục vụ du khách và người dân cần Giờ.

2.5.      Tổ chức các suất biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, văn nghệ phong trào, giao lưu dờn ca tài tử; văn nghệ thiếu nhi nhân dịp Tet Trung thu (có kế hoạch riêng).

2.6.      Tổ chức liên hoan Lân Sư Rồng và Diều nghệ thuật (có kế hoạch riêng).

2.7.      Tổ chức các giải thi đấu thể thao: (có kế hoạch riêng)

-           Cấp thành phố: Giải Bi sắt cần Giờ mở rộng; Giải Điền kinh bãi biền Thanh thiếu niên thành phố năm 2019; Trò chơi vận động bãi biển thành phố năm 2019...

-           Cấp huyện và giao lưu với các địa phương, đơn vị bạn như: đua cà kheo, đua xuồng chèo, bơi lội, giao lưu bóna đá, việt dã...

2.8.      Tổ chức các loại hình thể thao biểu diễn nghệ thuật như: bóng đá cà kheo, võ cổ truyền, biểu diễn cờ người, rối nước, thả diều nghệ thuật...

2.9.      Bắn pháo hoa hỏa thuật tại bãi biển Công viên thị trấn cần Thạnh bằng kinh phí xã hội hóa (có kế hoạch riêng).

2.10.    Tổ chức Đêm hội trăng rằm, chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi (có kế hoạch riêng)

Xem chi tiết Kế hoạch số 3504/KH-UBND ngày 23/08/2019 của UBND thành phố về tổ chức Lễ Nghinh Ông Cần Giờ năm 2019

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu