title

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện
Thứ hai, 30/11/2020, 14:43 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/11/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6423/KH-UBND về tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để khuyến khích nhân rộng trên địa bàn huyện

Theo đó, Kế hoạch nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình sản xuất kinh doanh để cho người dân nhận thấy hiệu quả kinh tế của từng mô hình sản xuất kinh doanh, từng đối tượng nuôi; trên cơ sở đó, người dân có sự lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh, đối tượng nuôi phù hợp điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất, trình độ kỹ thuật của từng người dân để áp dụng vào trong sản xuất, khuyến khích người dân nhân rộng, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Với điều kiện sản xuất, kinh doanh hiện nay của người dân, việc tổ chức hội nghị tổng kết để các cơ quan chức năng có liên quan, thảo luận, đánh giá, nhằm đưa ra giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới; đề xuất các mô hình sản xuất kinh doanh, đối tượng nuôi phù hợp điều kiện sản xuất cho từng đối tượng là hộ có điều kiện kinh tế, hộ khá và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tham khảo chi tiết Kế hoạch số 6423/KH-UBND tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tin mới hơn
Tin đã đưa