title

Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với 07 hoạt động chính
Thứ ba, 25/05/2021, 12:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2480/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về Tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với 07 hoạt động chính.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa