title

Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Lãnh đạo Thành phố về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 với 09 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ hai, 24/05/2021, 12:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2423/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện cam kết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Lãnh đạo Thành phố về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 với 09 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa