title

Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022
Thứ hai, 17/10/2022, 10:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 17/10/2022, BTV Huyện ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022) và tuyên dương mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Thị Ngọc Cẩm, PBT Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện; Lê Thị Hồng Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Khối Dân vận và cán bộ Khối Dân vận các xã, thị trấn; ác tập thể, cá nhân được khen thưởng thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung “5 không” năm 2022...

Phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm công tác Dân vận của Đảng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lê Thị Hồng Phượng nhấn mạnh, Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác Dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cần thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân; gắn việc làm tốt công tác dân vận với trách nhiệm nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho.

Tại huyện Cần Giờ, việc tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nội dung” 5 không”  đã có 59/60 mô hình đăng ký cấp huyện hoàn thành và mang lại hiệu quả, đạt tỷ lệ 98,33.  Theo ghi nhận, đối với các mô hình cấp cơ sở xã, thị trấn có 176 tập thể đăng ký 184 mô hình “Dân vận khéo”; 4.270 cá nhân đăng ký việc làm thiết thực gắn với mô hình tập thể đăng ký. Qua các mô hình đăng ký đã được cấp ủy, chính quyền tổng kết, đánh giá 178/184 mô hình tập thể hoàn thành ở mức đạt 96,7% và có 4.246/4.270 cá nhân, đạt tỉ lệ 99,4% đã thực hiện hoàn thành đăng ký việc làm thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở cơ sở; Đảng xã, thị trấn kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”  việc làm thiết thực năm 2022.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, trong bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận phải luôn được xem là khâu then chốt để tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Phải thực hiện tốt công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khóa XI) đã xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đ/c Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt

Thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tất cả các tập thể, cá nhân; trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện; Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt; phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; luôn luôn lắng nghe ý kiến của dân chúng; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Mỗi mô hình dân vận được xây dựng phải đảm bảo tính chủ động, thiết thực và hiệu quả.

Có 2 tập thể, 1 hộ gia đình và 2 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022), trên địa bàn huyện có 2 đồng chí (đồng chí Nguyễn Văn Hồng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy) được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; có 2 tập thể, 1 hộ gia đình và 2 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; có 37 tập thể và 20 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện năm 2022.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 294
Tin mới hơn
Tin đã đưa