title

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thứ năm, 09/03/2023, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 09/3, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trương Tiến Triển, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Kha Văn Phước, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; các Đồn Biên phòng, Hải đội 2; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ địa chính các xã, thị trấn; đại diện các Hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Trưởng, Phó Ban điều hành khu phố, Ban nhân dân ấp trên địa bàn huyện. 

 

 

 

Luật Đất đai 2013 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, văn hóa – xã hội. Sau 10 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2013 đã tạo hành lang pháp lý để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, Luật cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, hiệu quả sử dụng đất, tài chính đất đai, giao đất, cho thuê đất… Do vậy, cần phải xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Kha Văn Phước, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trình bày tóm tắt các nội dung lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 Chương, 236 Điều, phạm vi sửa đổi toàn diện các lĩnh vực, nội dung, chính sách.  Tại đây, các đại biểu đã có 11 lượt ý kiến với 23 nội dung góp ý như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai; quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất…

Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các đơn vị, tổ chức xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích của nhân dân; đồng thời, tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, từ đó phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

MH-KL

Số lượng lượt xem: 222
Tin mới hơn
Tin đã đưa