title

Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Thứ sáu, 24/02/2023, 14:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 24/2, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT. UBND, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; đồng chí Phạm Văn Bảo, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, xã, thị trấn; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB. MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; đại diện Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các khu phố, ấp…

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT. UBND Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, việc thực hiện xây dựng các danh hiệu văn hóa giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định đạt kết quả khả quan. Cụ thể, số hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa 18.677/19.355, đạt 96,4%; số ấp, khu phố được công nhận danh hiệu  “Ấp, khu phố văn hóa” 33/33 ấp, khu phố đạt tỷ lệ 100%; số tuyến đường được công nhận danh hiệu “Tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị” có 38/38 tuyến đường, đoạn đường đạt 100%; số xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới” 6/6 xã, đạt tỷ lệ 100%; số thị trấn được công nhận danh hiệu  “Thị trấn đạt chuẩn văn minh - đô thị” 1/1 thị trấn, tỷ lệ 100%; số ấp, khu phố được công nhận “Khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” 33/33 khu phố, ấp đạt tỷ lệ 100%; số cơ quan, doanh nghiệp được công nhận “Đơn vị văn hóa” 97/103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 94.17%.

 

Đ/c PCT. UBND huyện Nguyễn Ngọc Xuân trao giấy khen cho 05 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trong năm 2022, đã tổ chức tuyên truyền sân khấu hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực học đường…có hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Ngoài ra, đã thực hiện 42 tấm pano, 120 băng ron tuyên truyền các khẩu hiệu liên quan  đến nội dung  “tuyến đường văn minh đô thị” và các tiêu chí của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, huyện đã tổ chức “Ngày hội pháp luật” năm 2022, với các hoạt động như:  Tư vấn luật Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về Luật trẻ em...     

 

Đ/c Trưởng P. Văn hóa và Thông tin huyện Phạm Văn Bảo trao giấy khen cho các gương “Người tốt, việc tốt”

UBND huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đào tạo nghề cho 1.092 lao động, trong đó đào tạo trung cấp, cao đẳng 276 lao động với các ngành nghề như: điều dưỡng, sư phạm sinh học, ngôn ngữ anh, mầm no, điện lạnh... sơ cấp 265 lao động với nhiều ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giải quyết việc làm cho 4.949 lượt lao động đạt tỷ lệ 123,73% so với kế hoạch. Ngoài ra, đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần thứ 6 thu hút 13 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tham dự trực tiếp tuyển dụng, tuyển sinh với 429 lao động của huyện tham gia.

Qua công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ cuối năm 2022, đã thực hiện giảm 145 hộ nghèo theo chuẩn từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống (giảm 0,75%); giảm 2.255 hộ nghèo theo chuẩn từ 36 triệu đồng/người/năm trở xuống (giảm 11,71%); giảm 823 hộ cận nghèo có thu nhập trên 36 đến 46 triệu đồng/người/năm (giảm 4,28%) trên tổng số 19.246 hộ dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Chương trình số 6313/Ctr-UBND ngày 24 tháng 10 năm về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của huyện Cần Giờ. Theo đó, trên địa bàn huyện có 56 công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng trên địa bàn huyện. Trong đó có 34 công trình được thực hiện tại trường học, 02 công trình tại cơ sở tôn giáo; 01 công trình tại trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 19 công trình tại các đơn vị trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn…

Năm 2023, Huyện Cần Giờ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2022-2026”.    Theo đó, huyện đã đề ra  chỉ tiêu các danh hiệu văn hóa năm 2023 như:Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”: 96%; Tỷ lệ ấp, khu phố đạt chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa 100% (33/33); Tỷ lệ xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”: 100% (6/6); Thị trấn đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị”: 100%; Cơ quan, đơn vị đăng ký đạt tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị văn hóa”: 98%; Doanh nghiệp đăng ký đạt tiêu chuẩn “Doanh nghiệp văn hóa: 92%; Tuyến đường đạt chuẩn “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”: 90%; Tỷ lệ khu phố, ấp đạt tiêu chí “Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”: 90%.       

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 471
Tin mới hơn
Tin đã đưa