title

Hội nghị giao ban Chuyên đề lần 3 giữa Thường trực Huyện uỷ với các Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở năm 2019
Thứ tư, 02/10/2019, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 02/10/2019 đồng chí Nguyễn Văn Tính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban chuyên đề giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở năm 2019 tại hội trường Huyện ủy. Hội nghị giao ban còn có các Bí thư chi bộ trực thuộc các Đảng ủy ở huyện.

Với chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền”, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy đã nêu cụ thể công tác lãnh đạo của chính quyền, kết quả thực hiện cải cách hành chính gắn với quy chế dân chủ cơ sở, công tác giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bô, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, nêu những hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đảng ủy xã Bình Khánh, Đảng ủy Ban quản lý rừng phòng hộ, Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã minh họa thêm nội dung chuyên đề bằng những tham luận liên quan đến công tác dân vận chính quyền ở cơ sở, lĩnh vực phụ trách.

Đ/c Nguyễn Văn Tính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đao các chi đảng bộ cơ sở luôn quan tâm đến nâng cao hiệu quả công tác dự báo, thường xuyên theo  dõi, nắm tình hình tâm tư, nguyên vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân để kịp thời giải quyết;  Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị 19 -CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kinh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tạo sự an tâm cho người dân trong sản xuất và cuộc sống. Đẩy mạnh cải cánh hành chính, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân;  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các hình thức công khai dân chủ cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định phải linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giám sát; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện các nội dung quy ước cộng đồng dân cư ấp, khu phố. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động giám sát của các tổ chức này đối với cán bộ, công chức nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy có 03 vấn đề lưu ý cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở:  Một là, Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các quy hoạch, dự án phát triển KT-XH của địa phương: cách thức tổ chức, đối tượng tổ chức lấy ý kiến có phù hợp hay không, chất lượng, hiệu quả như thế nào, có đảm bảo thực chất. Đây là hành động cụ thể, thiết thực trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, để tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách. Hai là,  Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy ước cộng đồng dân cư. Ba là, tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trong việc tổ chức xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất…

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa