title

Hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030; công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cần Giờ
Thứ năm, 24/08/2023, 08:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 24/8, đồng chí Trương Tiến Triển, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Cần Giờ.

Tham dự có đồng chí Cao Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện; DVCI huyện, UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Phước, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã thông qua Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 dủa UBND TPHCM về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 20230 của huyện Cần Giờ và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Cần Giờ. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như sau: Diện tích, cơ cấu các loại đất; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ, tại các trụ sở, hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn đã niêm yết hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cần Giờ gồm: Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023  của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ; Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ.

Thực hiện công bố công khai 3279/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ trên hệ thống phát thanh của các xã, thị trấn. Thực hiện công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;

Việc tổ chức công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cần Giờ được tuân thủ đầy đủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để các tổ chức, người dân biết và thực hiện kế hoạch được duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hạn chế tình trạng sử dụng đất sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị quyết định điều chỉnh quy hoạch.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Cần Giờ, có tổng cộng 15 bước thực hiện.

Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ; Làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trong năm 2024; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm 2024, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, tránh lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Được biết, việc xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 đảm bảo tính thống nhất với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp Thành phố giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; phù hợp với các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Lập danh mục đầy đủ các công trình, dự án cần triển khai trong năm 2024 đúng quy định và thời gian hoàn thành để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 711
Tin mới hơn
Tin đã đưa