title

Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp được củng cố, kiện toàn
Thứ tư, 20/05/2020, 16:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

10 năm qua, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp được củng cố, kiện toàn từ huyện đến cơ sở, nhất là việc triển khai thành lập chi hội tại các trường học và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ luôn gắn với cơ sở, bám sát thực tiễn, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân. Các chương trình xã hội từ thiện, nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động và triển khai thực hiện nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tầng lóp nhân dân, các tôn giáo trên địa bàn; góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

           Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Bộ chính trị, Thông tri số 32-TT/TU ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Thành ủy; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản để lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện như ban hành Thông tri số 09-TT/HU ngày 21 tháng 01 năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ huyện; Công văn số 55-CV/HU ngày 18 tháng 01 năm 2011; Công văn số 433-CV/HU ngày 25 ngày 02 năm 2013 về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Công văn số 835-CV/HU ngày 13 tháng 5 năm 2019 về lãnh đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tặng quà cho hộ khó khăn

 

Hội thi sơ cấp cứu khối trường học hàng năm

 

            Chính sự quan tâm đồng bộ từ Huyện ủy đến đảng ủy địa phương, cơ quan, đơn vị mà công tác củng cố, kiện toàn, phát triến hội luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay đã có 7/7 xã, thị trấn có tổ chức Hội chữ thập đỏ; 3 cơ sở hội cơ quan, doanh nghiệp, 39 cơ sờ hội trường học, có 393 tổ hội gắn với tổ dân phố, tổ nhân dân; chú trọng phát triển rộng khắp trên địa bàn dân cư, trong trường học, bệnh viện, các cơ quan, đơn vị (đến nay có 6.023 hội viên); đã xây dựng, phát triển được 506 tình nguyện viên, cộng tác viên.

            Các cấp hội trong huyện luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động mang đậm nét nhân văn, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc dựa trên 7 nguyên tắc “nhân đạo - vô tư - trung lập - tự nguyện - độc lập - thống nhất - toàn cầu”, đã trở thành phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “chăm lo tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình Chăm lo người nghèo, người già neo đơn; chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo; chương trình hỗ trợ các xã “nông thôn mới”, vận động nhân dân tham gia ngày toàn dân hiến máu nhân đạo, các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tích cực tham gia phòng, tránh khắc phục hậu quả lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ứng phó khi thảm họa xảy ra với tổng số tiền gần 66 tỷ 900 triệu đồng.

Hiến máu nhân đạo

 

Tập huấn sơ cấp cứu cho hội viên cơ sở

 

          Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức hội thi chuyên trách Chữ thập đỏ xã, thị trấn nhằm đánh giá năng lực, trình độ của chuyên trách cấp cơ sở. Kịp thời sơ, tống kết đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích, đề ra giải pháp để hoạt động hội ngày càng có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức ký kết liên tịch chương trình phối hợp với các đơn vị như: Các Đồn Biên phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (trước khi sáp nhập vào Công an huyện), Mặt trận Tổ quốc, các tô chức chính trị - xã hội, Hội Đông y huyện, tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác Hội Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo, xã hội từ thiện, hiến máu nhân đạo v.v… Song song đó, tổ chức 84 buổi tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 2.540 người gồm: Thanh thiếu niên, tình nguyện viên, giáo viên, đoàn viên, các hộ giữ rừng tại các đơn vị hội trực thuộc, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

            Điều đáng quan tâm nhất là hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chi bộ, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phối họp chặt chẽ đối với công tác Hội Chữ thập đỏ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu nhân đạo phù họp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị thông qua các chương trình ký kết liên tịch phối hợp, các phong trào, các cuộc vận động của đoàn, hội đã trở thành các phong trào thi đua sôi nối trong các cấp hội như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hiến máu nhân đạo, Tet vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương... làm phong phú, đa dạng các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện, đã góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa hội với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn mang lại những kết quả trong các hoạt động như: Cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động tặng quà cho người dân vào các dịp lễ, tết; hỗ trợ nhiều trường hợp người bị bệnh hiểm nghèo, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua đó đã trợ giúp cho 113.338 lượt người với số tiền trên 35 tỷ 839 triệu đồng; chăm sóc sức khỏe cho 1.670.506 lượt người với số tiền trên 27 tỷ 760 triệu đồng.

            10 năm, công tác tổ chức hội và hội viên Hội Chữ thập đỏ không ngừng phát triển, các cấp hội được kiện toàn, từng bước đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, các phong trào được tổ chức đều ở khắp địa bàn dân cư, bám sát nhu cầu thực tiễn của hội viên và nhân dân với phương châm “mọi người, mọi nhà làm việc thiện”, mỗi cấp hội làm 01 công trình nhân đạo gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với hội trong công tác nhân đạo, từ thiện.

            Thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Trung ương, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông tri số 32-TT/TU ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Ban Thường vụ Thành ủy, Thông tri số 09-TT/HƯ ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ,... trong cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác Hội Chữ thập đỏ; xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Hội và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội chữ thập đỏ hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL
Số lượng lượt xem: 334
Tin mới hơn
Tin đã đưa