title

Hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025
Thứ ba, 12/07/2022, 10:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/07/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3955/KH-UBND nhằm hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống vùng nông thôn huyện

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 3955/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 32
Tin mới hơn
Tin đã đưa