title

Giới thiệu tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ năm, 04/03/2021, 15:34 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm kịp thời thông tin đến đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Nhân dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp Cần Giờ đã tiến hành biên soạn và thông tin giới thiệu 06 tài liệu (tờ gấp) tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 cũng như các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân được biết để nghiên cứu, tìm hiểu phục vụ trong quá trình học tập, sinh hoạt và làm việc đặc biệt là chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem (tải về) các hướng dẫn tuyên truyền:


- Một số quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế (Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020).

- Một số quy định về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bện Covid-19

- Một số quy định về tuyên truyền, vận động bầu cử

- Một số quy định về các tổ chức phụ trách bầu cử tại địa phương

- Một số quy định về danh sách cử tri

- Một số quy định về danh sách người ứng cử

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Tin mới hơn
Tin đã đưa