title

Giới thiệu danh sách Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 huyện Cần Giờ
Thứ sáu, 28/04/2023, 08:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp Cần Giờ đã ban hành Công văn số 330/TP ngày 18/4/2023 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình 

Xem chi tiết (tải về) Công văn số 330/TP ngày 18/4/2023 của Phòng Tư pháp

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 182
Tin mới hơn
Tin đã đưa