title

Giới thiệu danh sách Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2022 huyện Cần Giờ
Thứ ba, 26/04/2022, 14:54 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp Cần Giờ đã ban hành Công văn số 233/TP ngày 26/4/2022 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Xem chi tiết Công văn số 233/TP ngày 26/4/2022 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 747
Tin mới hơn
Tin đã đưa