title

Gần 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thứ bảy, 31/10/2020, 14:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 31/10, gần 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn tham gia hội nghị thông tin thời sự quý III năm 2020 và quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, nắm vững phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểuĐảng bộ huyện lần thứ XII đi vào cuộc sống.

 

 

 

Bên cạnh đó, kịp thời cung cấp thông tin, giúp cán bộ, đảng viên cập nhật, nắm bắt về tình hình thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia Việt Nam cũng như những chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những tư tưởng lệch lạc trong xã hội.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 767
Tin mới hơn
Tin đã đưa