title

Danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ
Thứ hai, 10/05/2021, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

 

Qua tổng hợp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và Nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ (danh sách đính kèm) đến các cơ quan, đơn vị để biết. Sau khi nhận được danh sách này, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Xem (tải về) Công văn số 318/TP ngày 10/05/2021 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ

 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 1133
Tin mới hơn
Tin đã đưa