title

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 huyện Cần Giờ
Thứ năm, 20/01/2022, 14:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/01/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Cần Giờ, dự toán đã được HĐND huyện quyết định.

Xem chi tiết (tải về) Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 tại đây

 

 

Số lượng lượt xem: 170