title

Công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Thứ hai, 06/02/2023, 10:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/02/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về công bố công khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Xem chi tiết (tải về) Quyết định số 213/QĐ-UBND tại đây

 

 

Số lượng lượt xem: 155