angle-left Chương trình Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2018

Ngày 10/9/2018, UBND huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2018.

 

Theo đó, chương trình Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay sẽ diễn ra trong suốt thời gian từ 8 giờ ngày 22/9/2018 (13/8 Âm lịch) đến 19 giờ ngày 26/9/2018 (17/8 Âm lịch).