title

Cần Giờ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại các xã, thị trấn năm 2020
Thứ sáu, 05/06/2020, 09:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, đặc biệt, trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở sở cũng như tuyên truyền, phổ biến một số quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống ma túy… đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay. Từ ngày 19/5 đến 02/6/2020, Phòng Tư pháp đã tiến hành tổ chức 07 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với sự hướng dẫn của Ông Võ Văn Rong - chuyên viên Phòng Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật huyện.

 

 

 

Qua đó, đã góp phần giúp các đối tượng tham gia tuyên truyền nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa pháp luật đến gần với nhân dân.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Tin mới hơn
Tin đã đưa