title

Cần Giờ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020
Thứ sáu, 05/06/2020, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp thực hiện quy trình rà soát, kiểm tra, quản lý, đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo quy định. Sáng nay, ngày 05/6/2020, UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020.

 

 

Theo đó, lớp tập huấn cho gần 50 đại biểu là cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa hàn huyện với sự hướng dẫn của Bà Đỗ Trương Minh Thảo - Chuyên viên Phòng Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật huyện.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Tin mới hơn
Tin đã đưa