title

Cần Giờ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021
Thứ bảy, 03/04/2021, 10:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 02/4/2021, UBND huyện Cần Giờ đã tổ chức lớp tập huấn tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ cho gần 75 đại biểu là cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa hàn huyện với sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý, xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật thành phố.

 

 

 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết vụ việc bồi thường, cũng như phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

K. Hiền

Tin mới hơn
Tin đã đưa