title

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện
Thứ hai, 06/03/2023, 15:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 06/3, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn giám sát do đồng chí Cổ Thị Ngọc Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn; cùng dự có đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, các ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Tại buổi giám sát, UBND các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Nhìn chung, các đơn vị đã triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách. Quản lý, lập hồ sơ và phối hợp chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ; kiểm tra, đôn đốc việc chi trả. Qua đó, nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội trên địa bàn; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tại đây, các đơn vị, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực có liên quan; đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn khó khăn, tồn tại, những vấn đề phát sinh và đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thông qua giám sát, đoàn sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn; làm rõ nguyên nhân hạn chế cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

KL

Số lượng lượt xem: 362
Tin mới hơn
Tin đã đưa