title

5 mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
Thứ sáu, 06/11/2020, 10:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Giai đoạn 2020-2025, Cần Giờ đã đề ra 5 mục tiêu cụ để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Cụ thể, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã và huyện. Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 06/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 03/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất mang tính hợp tác. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của khu vực nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 5,3%/năm; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tập trung giảm hộ nghèo bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 97 triệu đồng/người/năm và cơ bản không còn hộ nghèo thu nhập bình quân từ 28 triệu đồng/người/năm trở xuống, hộ cận nghèo thu nhập bình quân trên 28 triệu đến 30 triệu đồng/người/năm còn dưới 5% trên tổng hộ dân; Bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sảng - xanh - sạch - đẹp; Phấn đấu đến cuối năm 2025, có 06/0ộ xã đạt tiêu chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, trong đó (03/06 xã đạt tiêu chuẩn và văn hóa - văn minh đô thị.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, tại cuộc họp Ban chỉ đạo của huyện ủy về Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện sáng ngày 4/11, đồng chí Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị “...Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến theo chiều sâu trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Chú trọng các nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững theo tính chất đặc thù của huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định các cơ chế, chính sách...”.

 

Ngoài ra, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã thảo luận một số nội dung xung quanh các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần hoàn thành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII về nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025.

 

Được biết, hiện tại, Cần Giờ đã hoàn thành hồ sơ đề xuất trình Trung ương xem xét công nhận huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Tin mới hơn
Tin đã đưa