title

Tập trung kinh tế tập thể phát triển đúng hướng và hiệu quả
Thứ tư, 07/02/2018, 10:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong những năm qua, kinh tế tập thể đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện. Hiện nay, kinh tế tập thể trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển đúng hướng và hiệu quả hơn.

Hợp tác xã (HTX) là loại hình chủ chốt của kinh tế tập thể. Ngoài ra còn có tổ hợp tác. Quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện cho chúng ta thấy một trong những tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM là xã phải có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở đó, việc quan tâm, phát triển loại hình kinh tế tập thể là biện pháp hữu hiệu giúp phát huy nguồn lao động dồi dào của khu vực nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, từ đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM ở các địa phương. Theo các nhà chuyên môn, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho người nông dân và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 14 HTX. Năm 2017, 3 HTX đã được thành lập mới.  Trong 14 HTX nói trên có 5 HTX hoạt động có hiệu quả gồm HTX Thuận Yến, HTX Nông nghiệp – Thương mại dịch vụ - Du lịch Long Hòa, HTX Nông nghiệp – Dịch vụ - Du lịch Nhạn Trắng, HTX Nông nghiệp – Dịch vụ muối và các sản phẩm từ muối, HTX Vận tải – Du lịch Thái Bình. Toàn huyện có 78 tổ hợp tác với 721 thành viên, trong đó có 68 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trên điện tích trên 944 héc ta, 10 tổ hợp tác đánh bắt thủy sản xa bờ với 51 tàu. Tổng thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng.  Đối với các thành viên các tổ hợp tác chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Do mùa vụ và tính chất công việc không thường xuyên, các tổ viên chì chú tâm vào sản xuất, ít khi thống kê chi tiết chi phí đầu tư đế tính toán hiệu quả kinh tế. Hiện các ngành chức năng huyện cũng chưa có số liệu về thu nhập của các tổ viên tổ hợp tác. Hoạt động của các tổ hợp tác chủ yếu là trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nha, cùng nhau bảo vệ môi trường sản xuất, sản xuất cùng thời vụ, lựa chọn và thả nuôi cùng một nguồn giống, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và tiêu thu sản phẩm. Chính vì vậy mà tổ hợp tác chưa phát huy được sức mạnh của từng tổ viên và sức mạnh của kinh tế tập thể, chưa hình thành được chuỗi liên hết trong sản xuất, cung ứng các dịch vụ đầu vào, đầu ra. Ban điều hành cũng chưa xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh. Các HTX ở huyện chủ yếu đăng ký hoạt động đa ngành nghề, HTX hoạt động có hiệu quả, đạt lợi nhuận ít v.v… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển toàn diện thị trấn Cần Thạnh.

Song song đó, các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, vốn sản xuất kinh doanh hạn chế, nguồn vốn phân bố không đồng đều, khả năng tích lũy tái đầu tư còn thấp. Nhất là khu vực kinh tế tập thể phải đối mặt với sức cạnh tranh ngày càng cao, nên chưa thực hiện mở rộng liên doanh, liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác để cung ứng đầu vào đầu ra cho sản phẩm… là những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các HTX, chú trọng công tác tổ chức lại các HTX, giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả trên địa bàn huyện được quan tâm sâu sát, kịp thời. Đó là những thuận lợi khi huyện triển khai Quyết định 2261 ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư 15 ngày 10/6/2016 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp; là Thông tư số 340 ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX, thành lập mới HTX; là Nghị quyết số 02 ngày 06/7/2017 của HĐND.TP về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại HTX nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; là Quyết định số 26 ngày 08/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các HTX nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020. Bên cạnh đó trong quá trình xây dựng NTM ở huyện và các xã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành thành phố, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

Có được những chính sách kịp thời ấy, huyện đã tập trung xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất xây dựng logo, thương hiệu cho 4 HTX và triển khai kế hoạch xây dựng chứng nhận Cần Giờ cho sản phẩm tổ yến, xoài cát và khô cá dứa. Vụ muối năm 2017, huyện đã giới thiệu 9 đơn vị doanh nghiệp đăng ký thu mua muối cho diêm dân ( đa số là thành viên HTX và tổ hợp tác), trong đó có 1 doanh nghiệp thu mua 2.800 tấn muối, còn 8 doanh nghiệp sử dụng lượng muối năm 2016 để chế biến, tiêu thụ năm 2018. Đưa 7 mẫu xoài cát Cần Giờ của Tổ hợp tác Cây ăn trái Song Đồng xã Long Hòa tham gia “Hội thi trái cây ngon – an toàn Nam bộ” lần thứ 9 tại Khu du lịch Suối Tiên…

Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế tập thể ở huyện cho thấy điều cần tập trung thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả đó là việc định hướng đối với Tổ hợp tác ngay đầu năm 2018 đó là khảo sát, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động của từng tổ. Trên cơ sở đó, hỗ trợ xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với HTX cũng cần khảo sát, đánh giá hiện trang, xây dựng mô hình HTX phù hợp với từng địa bàn xã – thị trấn. Xây dựng mô hình HTX tiên tiến, hiện đại. Đào tạo, tập huấn chuyên môn để đội ngũ cán bộ HTX đảm bảo trình độ quản lý kinh tế tập thể, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước đối với các HTX… Từ đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao vai trò đóng góp của khu vực linh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện.

Kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện phải tận dụng tối đa yếu tố này, sớm đưa địa phương cán đích chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Số lượng lượt xem: 208