title

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Thứ ba, 19/09/2017, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/5/2017, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 97 nhằm thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cần Giờ có bước khởi đầu thuận lợi bởi hàng năm lượng du khách đến huyện Cần Giờ ngày càng tăng. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển huyện bền vững. Qua đó tăng cường sự liên kết giữa các địa phương, chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên sản phẩm du lịch, gắn với bảo tồn và phát huy các di sảnvăn hóa và các giá trị tuyền thống mà Cần Giờ có được, bảo vệ môi trường, thiên nhiên, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội cho du khách tại các điểm du lịch. Từ những nhiệm kỳ trước cho đến nhiệm kỳ 2015-2020, Cần Giờ luôn xác định: phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội; cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của nhà nước và cần tập trung nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch.

Quyết tâm của huyện đến năm 2020, ngành du lịch ở huyện cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm du lịch chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất lỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại. Hướng tới sản phẩm du lịch Cần giờ có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu. Hơn lúc nào hết cần sự đồng thuận để khai thác, phát huy thế mạnh, tiềm năng về du lịch sinh thái rừng và biển, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch lịch sử gắn liền với giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển v.v…

Mục tiêu của Cần Giờ cũng đã đặt ra: về lượng khách – tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2017-2020 là 25%/năm và giai đoạn 2020-2030 từ 25-30%/năm; về doanh thu – Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2020 từ 25-30%/năm, giai đoạn từ 2020-2030 từ 30-35%/ năm.

Muốn đạt được mục tiêu đặt ra không phải dễ. Chúng ta đã đánh giá được tiềm năng, nhưng hạn chế yếu kém, những yếu tố làm trì trệ sự phát triển của ngành du lịch ở huyện là do đâu, cách khắc phục, giải pháp nào là sát thực để vực dậy du lịch ở huyện. Hãy mạnh dạn nhìn nhận để khắc phục và đi lên từng bước bền vững.

Cần Giờ cần gì? Mọi người hay nói vui như thế, nhưng là người dân Cần Giờ, mọi người hãy nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của huyện. Để người dân nâng cao nhận thức thì cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề này, tập trung nâng cao và thực hành văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng dân cư và các thành phần kinh tế nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện cho du khách.

Làm du lịch hay phát triển du lịch ở Cần Giờ cần chuyên nghiệp, hiện đại phải có thời gian dài để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, huy động nguồn lực,xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản lý nhà nước về du lịch. Vì vậy đề án phát triển du lịch ở Cần Giờ trong từng giai đoạn, từng năm phải được triển khai kịp thời, bám sát thực tiễn những tồn tại trong ngành để có giải pháp đồng bộ làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch. Việc quan tâm đầu tư nhằm tạo không gian kết nối giữa huyện Cần Giờ với trung tâm thành phố và các địa phương như: nâng cấp xây dựng tuyến đường Rừng Sác thành tuyến đường xanh – sạch – đẹp, mở rộng và nâng cấp bến phà Bình Khánh – Nhà Bè; tương lai huyện sẽ triển khai thực hiện dự án đầu tư tuyến phà kết nối Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Giờ - Vũng Tàu, Cần Giờ - Nhơn Trạch, Cần Giờ - Gò Công, tuyến đường Lâm Viên – Đồng Đình v.v… Song song đó kêu gọi đầu tư cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, chợ, bến đò, trạm dừng chân sẽ góp phần phát triển du lịch Cần Giờ

Làm du lịch chuyên nghiệp, văn minh, an toàn, thân thiện là phương châm Cần Giờ cần phải hướng đến một cách toàn tâm, toàn ý. Có như vậy, du khách mới nhớ mãi các điểm du lịch rừng và biển, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch nhà vườn, du lịch tín ngưỡng, du lịch trải nghiệm và nhất là sản phẩm đặc trưng của Cần Giờ đó là khô cá dứa, yến sào, xoài cát, mãng cầu…

Là người Cần Giờ, chúng ta có quyền hy vọng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đúng kỳ vọng mà Đảng bộ và nhân dân đã đặt ra.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 261