title

Họp Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới
Thứ sáu, 02/02/2018, 16:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/02/2018, ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí Thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự họp có ông Lê Minh Dũng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành viên Ban Chỉ đạo và Bí thư - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã.

 

Ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí Thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Qua rà soát theo Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, đến nay, huyện đạt 3/9 tiêu chí; đối với các xã đạt bình quân 8 tiêu chí/xã, tăng bình quân 2 tiêu chí/xã so với năm 2016. Thực hiện chương trình chung sức xây dựng NTM, đến nay có 10/12 đơn vị triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng; 02 đơn vị còn lại hiện đã thống nhất nội dung hỗ trợ nhưng chưa triển khai thực hiện. Ngoài ra, có 04 đơn vị Hội Chữ thập đỏ thành phố, Đoàn luật sư thành phố, Cụm thi đua 3 quận Tân Bình và Chi nhánh II Ngân hàng Thủ Thiêm, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chung sức xây dựng NTM tại xã An Thới Đông, Lý Nhơn, Thạnh An với các hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh, tặng quà, xây dựng nhà tình thương, xây dựng cầu giao thông nông thôn,… với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã triển khai thực hiện được 9/11 nội dung đăng ký tham gia hỗ trợ xây dựng NTM với tổng trị giá vận động thực hiện trên 15 tỷ đồng cùng với việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho 1.069 lao động nông thôn trên địa bàn.

Năm 2018, huyện tiếp tục tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện, trong đó tập trung quán triệt, nâng cao chất lượng tuyên truyền về nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đến từng hộ dân trên địa bàn huyện với nhiều hình thức trực quan, sinh động. Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện và 06 xã theo đúng tiến độ với mục tiêu cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 03 đề án khắc phục hạn chế theo khuyến nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Tập trung thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới theo Thông báo số 316/TB-TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phấn đấu đến cuối năm 2018, bình quân các xã đạt 12,5 tiêu chí theo Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Huyện duy trì và nâng cao chất lượng 03/09 tiêu chí đã đạt.

Qua báo cáo và ghi nhận thông tin tình hình thực tế, những khó khăn trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí về sản xuất, lao động, giải quyết việc làm, thu nhập của các hộ dân trên địa bàn các xã xây dựng NTM;  ông Nguyễn Quyết Thắng - Bí Thư Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về Chương trình xây dựng NTM đã đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo của Huyện ủy, lãnh đạo các xã cần tập trung thực hiện một số nội dung như thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư , tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng chung sức xây dựng NTM. Nhân rộng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả để nông dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Duy trì, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở.   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức các nội dung nâng chất các tiêu chí NTM của giai đoạn 2 để người dân biết, hiểu rõ và cùng hưởng ứng thực hiện đạt hiệu quả…

Số lượng lượt xem: 189