title

Hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018
Thứ tư, 14/03/2018, 14:35 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/3/2018, Uỷ ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.

Trong năm 2017, huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hình thức bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo như từ nguồn kinh phí ngân sách và vận động đã trao tặng hơn 18 ngàn phần quà; vận động xóa nhà tạm bợ cho 109 trường hợp; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 21.223 lượt hộ; cấp phát 17.666 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 10.085 thẻ cho hộ cận nghèo và 1.518 thẻ hộ vượt chuẩn cận nghèo năm 2016; Riêng xã Thạnh An cấp 4.256 thẻ toàn dân (trong đó có 2.738 thẻ hộ nghèo, hộ cận nghèo); hỗ trợ 50 điện thoại di; thực hiện hỗ trợ sinh kế xe máy, lưới cụ, xuồng máy, máy may công nghiệp, máy may gia đình cho 54 hộ nghèo nhằm góp phần tạo thêm việc làm cải thiện đời sống; với tổng trị của các chương trình chăm lo gần 30 tỷ đồng.  Trong năm, từ các nguồn vốn vay như quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện,… đã giải ngân cho gần 10 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số vốn vay hơn 200 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức được 63 lớp đào tạo nghề cho 1.768 lao động; phối hợp giải quyết việc làm cho 3.604 người nghèo. Song song đó, công tác chăm lo cho hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, hộ nghèo có thành viên là đảng viên, là hội viên cựu chiến binh, là người dân tộc cũng được quan tâm hỗ trợ nhiều chính sách chăm lo.

Qua kết quả phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; tính đến cuối năm 2017, toàn huyện có 2.613 hộ vượt nghèo, đạt 154,16% kế hoạch và 1.415 hộ vượt chuẩn cận nghèo, thu nhập 28 triệu đồng/người/năm, đạt 128,64% so với kế hoạch. Tổng số hộ nghèo toàn huyện còn lại là 2.817 hộ, chiếm 15,44% và 3.829 hộ cận nghèo, chiếm 20,98% tổng số hộ dân. Đặc biệt, đến cuối năm, toàn huyện có 105 hộ vượt nghèo, còn lại 75 hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo.

Tại hội nghị, thành viên Ban giảm nghèo bền vững huyện, các xã, thị trấn cũng thống nhất thông qua các nhiệm vụ, giải pháp thiếp tục tập trung triển khai thực hiện trong năm 2018 để đạt các chỉ tiêu như: phấn đấu giảm 9,29% số hộ nghèo và giảm 7,67% số hộ cận nghèo; cơ bản không còn hộ chính sách có công, hộ cựu chiến binh, hộ đảng viên và hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo…

 

Dịp này, Uỷ ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững năm 2017.

Số lượng lượt xem: 181