title

Chi Cục Thủy sản thành phố phối hợp tổ chức thả cua giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện
Thứ ba, 28/11/2017, 15:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 28/11/2017, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, Chi Cục Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức thả cua giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ thả cua giống có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thủy sản thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, cán bộ phụ trách sản xuất của Ủy ban Nhân dân các xã – thị trấn, các hộ ngư dân trên địa bàn,…

Ông Trần Văn Sơn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục thủy sản thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Sơn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục thủy sản thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Để chương trình thả cua giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn đạt hiệu quả, mong rằng bà con ngư dân sống nghề đáong đáy quanh khuv ực thả giống nhiệt tình phối hợp tạm ngưng đánh bắt thủy sản trong thời gian một tuần lể từ ngày thả giống. Đề nghị Hội Nghề cá, Hội Nông dân huyện tăng cường phổ biến kiến thức quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cho bà con ngư dân. Tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, quản lý không để xảy ra các trường hợp sử dụng xung điện, chất độc, công cụ đánh bắt mang tính hủy diệt để khai thác thủy sản nhằm thực thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”.

Thả cua giống tại khu vực sông Dần Xây

Sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Chi cục Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ngành, đơn vị huyện, xã, thị trấn đã thả 52 ngàn con cua giống nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu vực sông Dần Xây.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 320