title

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019
Thứ bảy, 15/06/2019, 04:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 14/6, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì buổi làm việc với các thành viên và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng đã báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện từ đầu năm tới nay. Theo đó, hoạt động của Hội đồng thực hiện đảm bảo đảm bảo quy chế đề ra, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đọa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Đến nay, từng đơn vị thành viên đã được phân công rõ ràng, cụ thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố rà soát kịp thời và đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa phương, đơn vị.

Từ đầu năm tới nay, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội đồng đã tổ chức phổ biến cá văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản quan trọng khác như: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Bộ luật tố tụng hình sự, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, an toàn thực phẩm… ngoài ra, Hội đồng còn phân công Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền Luật an ninh mạng, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hộ tịch, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống mại dâm tại các xã, trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên Hội đồng còn chủ động tuyên truyền các văn bản pháp luật khác liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù của địa phương bằng việc đa dạng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền miệng, cấp phát tờ gấp, tuyên truyền trên đài truyền thanh, tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi, tổ hội, sinh hoạt dưới cờ, các buổi hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm… đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân thông qua cổng thông tin điện tử và các trạng mạng xã hội như zalo, facebook…

Qua việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, đến nay, huyện đã thực hiện 14 tin, bài và 08 loại tài liệu (tờ gấp) trên cổng điện tử tuyên truyền pháp luật thành phố; hơn 600 tin, bài và 06 tài luyện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của UBND huyên; Đài Truyền thanh huyện thực hiện chuyên mục ngày pháp luật trong chương trình thời sự vào tuần thứ 3 hàng tháng với thời lượng từ 5 - 10 phút… qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, giúp nhân dân hiểu về các văn bản quy phạm pháp luật mới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thành viên và UBND các xã, thị trấn đã có sự chủ động tham mưu, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu thời gian tới: cần tiếp tục hát huy vai trò của thành viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị gắn với nhiêm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách đảm bảo mỗi đơn vị từ nay đến cuối năm 2019 có ít nhất 01 nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại 07 xã, thị trấn liên quan đến lĩnh vực ngành, phụ trách. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: chủ động và tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân tại địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện và kế hoạch địa phương đã đề ra liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật định kỳ hàng quý, 6 tháng để đề ra giải pháp thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại địa phương cũng như biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này. Ngoài ra, các địa phương cần kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật tại địa phương (bằng văn bản) về huyện để có hướng chỉ đạo thực hiện thống nhất.

MC

Số lượng lượt xem: 16