title

Đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức
Thứ ba, 18/06/2019, 04:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đó là một trong các nội dung được đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đoàn Thị Ngọc Cẩm nhấn mạnh chỉ đạo tại buổi làm việc với các thành viên và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện.

Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện từ đầu năm tới nay là các thành viên Hội đồng đã đảm bảo quy chế đề ra, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến nay, từng đơn vị thành viên đã được phân công rõ ràng, cụ thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố rà soát kịp thời và đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa phương, đơn vị.

Cụ thể, Hội đồng đã tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua và các văn bản quan trọng khác như: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân, Bộ luật tố tụng hình sự, tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, an toàn thực phẩm… ngoài ra, Hội đồng còn phân công Phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền Luật an ninh mạng, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hộ tịch, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống mại dâm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên còn chủ động tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn và đặc thù của địa phương bằng việc đa dạng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền miệng, cấp phát tờ gấp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, các lớp tập huấn và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi, tổ hội, sinh hoạt dưới cờ, các buổi hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm… đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân thông qua cổng thông tin điện tử và các trạng mạng xã hội như zalo, facebook…

Song song đó, việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cũng được Hội đồng quan tâm triển khai thông qua việc chỉ đạo tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức tuyên truyền đến người dân về đăng ký dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện. Đến nay, toàn huyện đã triển khai áp dụng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 29 thủ tục. Riêng Phòng Tư pháp huyện được phân công tổ chức tập huấn, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch đối với 160 đại biểu là đại diện UB. MTTQ, các đoàn thể huyện và các xã, thị trấn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng hội phụ nữ, Bí thư chi đoàn các ấp, tuyên truyền viên, tổ trưởng tổ nhân dân các ấp thuộc xã Bình Khánh và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; đồng thời, phát hành hơn 2.000 tờ gấp, 300 tài liệu đến UB. MTTQ, các đoàn thể, Bộ phận tiếp nhận, và trả kết quả của Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tuyên truyền đến người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và nhân dân cũng được UBND huyện yêu cầu Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng cho các em học sinh và nhân dân tại các trường học và các địa phương. Qua đó, giúp nhân dân và các em học sinh hoàn thiện cơ sở pháp lý, ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành; đồng thời, phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng chí PCT UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đoàn Thị Ngọc Cẩm yêu cầu: cần tiếp tục hát huy vai trò của từng thành viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị gắn với nhiêm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách đảm bảo mỗi đơn vị từ nay đến cuối năm 2019 có ít nhất 01 nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại 07 xã, thị trấn liên quan đến lĩnh vực ngành, phụ trách. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: chủ động và tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân tại địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện và kế hoạch địa phương đã đề ra liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật định kỳ hàng quý, 6 tháng để đề ra giải pháp thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại địa phương cũng như biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác. Ngoài ra, các địa phương cần kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác về huyện để có hướng chỉ đạo thực hiện thống nhất

Từ những chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, từ nay đến cuối năm 2019, các đơn vị thành viên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đoàn thể; vận động toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về những văn bản pháp luật mới, những quy định của pháp luật liên quan đến đời sống phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

MC

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 11