image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 26/10/2021 (26/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 13 người (giảm 14 người so với ngày 25/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 25/10/2021 (25/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 27 người (tăng 23 người so với ngày 24/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 23/10/2021 (24/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (giảm 09 người so với ngày 22/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Huyện Cần Giờ tích cực tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (22/10/2021)
Trong thời gian qua, huyện Cần Giờ đã quan tâm, tích cực triển khai, tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố tổ chức, đây là hoạt động trọng tâm trong thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 21/10/2021 (21/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 02 người (giảm 05 người so với ngày 20/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 20/10/2021 (20/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 07 người (tăng 04 người so với ngày 19/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 19/10/2021 (19/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (giảm 06 người so với ngày 18/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 18/10/2021 (18/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 09 người (tăng 06 người so với ngày 17/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 17/10/2021 (17/10/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (tăng 03 người so với ngày 16/10/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (17/10/2021)
Sáng ngày 15/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự buổi tổng kết cuộc thi có đ/c Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi; đ/c Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng BTC cuộc thi; các đ/c Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; BTC, Ban Giám khảo và Bộ phận giúp việc cuộc thi; cùng các thí sinh đạt giải qua các tuần thi trực tuyến và thi thuyết trình.