image
image
image
image
image
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 16/11/2021 (16/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 48 người (tăng 24 người so với ngày 15/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 15/11/2021 (15/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (không tăng, không giảm người so với ngày 13/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 14/11/2021 (14/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (không tăng, không giảm người so với ngày 13/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 13/11/2021 (13/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (không tăng, không giảm người so với ngày 12/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 11/11/2021 (11/11/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 02 người (giảm 25 người so với ngày 10/11/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.