image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 14/08/20218 (14/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 30 người (tăng 09 người so với ngày 13/8/2021).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 13/08/20218 (13/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 21 người (tăng 06 người so với ngày 12/8/2021).
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 12/08/2021 (13/08/2021)
Trong ngày 12/8/2021, có 319 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 316 người, hoãn tiêm 03 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 11/08/2021 (11/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (giảm 11 người so với ngày 10/8/2021).
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 10/08/2021 (11/08/2021)
Trong ngày 10/8/2021, có 577 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 567 người, hoãn tiêm 10 người.
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 09/08/2021 (10/08/2021)
Trong ngày 09/8/2021, có 1.654 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 1.604 người, hoãn tiêm 49 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 10/08/2021 (10/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 14 người (giảm 36 người so với ngày 09/8/2021).
image
Từng người, từng gia đình và cả hệ thống chính trị Cần Giờ đoàn kết, thống nhất phòng chống dịch Covid - 19 (10/08/2021)
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Huyện ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ, lực lượng vũ trang và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện hết sức trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ cấp bách; đặc biệt huyện đã thực hiện tốt công tác tầm soát, vận động tiêm vacxin, các chính sách an sinh xã hội… giúp người dân an tâm phòng chống dịch. Để hiểu rõ hơn về công tác này, Phóng viên TTVH - TT & TT huyện đã có buổi phỏng vấn đồng chí Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy về những giải pháp trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện.
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 08/08/2021 (09/08/2021)
Trong ngày 08/8/2021, có 1.484 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 1.415 người, hoãn tiêm 69 người.
image
Lãnh đạo huyện thăm, kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã Lý Nhơn (09/08/2021)
Chiều ngày 9/8, đồng chí Nguyễn Văn Nho - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thăm, kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid - 19 xã Lý Nhơn.