image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 22/08/2021 (22/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 37 người (giảm 01 người so với ngày 21/8/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 21/08/2021 (21/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 38 người (tăng 27 người so với ngày 20/8/2021)
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 20/08/2021 (20/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 11 người (giảm 04 người so với ngày 19/8/2021)
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 19/08/2021 (19/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 15 người (giảm 39 người so với ngày 18/8/2021).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 18/08/2018 (18/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 54 người (tăng 20 người so với ngày 17/8/2021)
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngày 17/08/2021 (18/08/2021)
Trong ngày 17/8/2021, có 2.620 người đến điểm tiêm; trong đó đã tiêm 2.610 người (125 người mũi 1 và 2.485 người mũi 2); có 10 người hoãn tiêm, không có người phản ứng sau tiêm.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 17/08/20218 (17/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 34 người (tăng 10 người so với ngày 16/8/2021).
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngày 16/08/20216 (17/08/2021)
Trong ngày 16/8/2021, có 2.481 người đến điểm tiêm; trong đó đã tiêm 2.475 người (122 người mũi 1 và 2.353 người mũi 2); có 06 người hoãn tiêm, không có người phản ứng sau tiêm.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 16/08/20218 (16/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 24 người (tăng 9 người so với ngày 15/8/2021)
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 15/08/20218 (15/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 15 người (giảm 15 người so với ngày 14/8/2021)