image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 02/08/2021 (03/08/2021)
Trong ngày 02/8/2021, có 2.587 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 2.503 người, hoãn tiêm 84 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 03/08/2021 (03/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (giảm 52 người so với ngày 02/8/2021); cụ thể 03 ca tại khu phong tỏa (xã An Thới Đông: 01, xã Long Hòa: 02).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 02/08/2021 (02/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 55 người (tăng 55 người so với ngày 01/8/2021); cụ thể 16 ca tại khu cách ly (xã Bình Khánh), 39 ca tại khu phong tỏa (xã Bình Khánh: 10, xã An Thới Đông: 04, xã Tam Thôn Hiệp: 01, xã Long Hòa: 24).
image
Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 ngày 01/08/2021 (01/08/2021)
Trong ngày 01/8/2021, có 3.924 người đến điểm điêm, trong đó đã tiêm 3.772 người, hoãn tiêm 152 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 01/08/2021 (01/08/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người.
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 30/07/2021 (31/07/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 13 người (tăng 02 người so với ngày 29/7/2021) gồm 11 ca tại khu cách ly (xã Bình Khánh), 02 ca tại khu phong tỏa (xã An Thới Đông: 01, xã Long Hòa: 01).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 31/07/2021 (31/07/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 32 người (tăng 19 người so với ngày 30/7/2021) gồm 16 ca tại khu cách ly (xã Bình Khánh: 08, xã An Thới Đông: 03, xã Lý Nhơn: 03, xã Long Hòa: 09); 07 ca tầm soát cộng đồng (thị trấn Cần Thạnh: 07); 03 ca trong khu phong tỏa (xã Lý Nhơn: 03)
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 29/07/2021 (29/07/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 11 người (tăng 02 người so với ngày 28/7/2021). Trong ngày ghi nhận 11 ca tầm soát cộng đồng (xã Long Hòa).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 28/07/2021 (28/07/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 09 người (tăng 03 người so với ngày 27/7/2021). Trong ngày ghi nhận 04 ca tầm soát cộng đồng (xã Bình Khánh) và 05 ca khu cách ly (xã Bình Khánh).
image
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 27/07/2021 (27/07/2021)
Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 06 người (giảm 12 người so với ngày 26/7/2021). Trong ngày ghi nhận 06 ca khu phong tỏa (Bình Khánh 03, xã Tam Thôn Hiệp 03).