image
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (03/06/2022)
Ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1084/KH-UBND về Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022.
image
Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" trên địa bàn huyện Cần Giờ. (10/05/2022)
Ngày 09 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2238/TB-UBND về tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Tổ chức tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" trên địa bàn huyện Cần Giờ. (05/05/2022)
Ngày 02 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 2159/KH-UBND về tổ chức tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Kế hoạch khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2021, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (16/04/2022)
Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1797/KH-UBND về khắc phục các điểm hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR - Index) của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ năm 2021, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
image
Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính (14/04/2022)
Ngày 14/4, HĐND huyện Cần Giờ đã tiến hành giám sát UBND huyện về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; đồng chí Nguyễn Văn Nho, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; thành viên đoàn giám sát và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
image
Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2021 (25/03/2022)
Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính của sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2021.
image
Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ (12/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1023/KH-UBND về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (09/03/2022)
Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1008/KH-UBND về Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022.
image
Thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 (28/02/2022)
Ngày 25 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 859/KH-UBND về thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022.
image
Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022 (18/02/2022)
Ngày 17 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 708/KH-UBND về Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022.