image
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 19/3/2020) (20/03/2020)
Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Báo cáo số 1122/BC-UBND về Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (ngày 19/3/2020)
image
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 (20/03/2020)
Ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 cho 147 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
image
Hướng dẫn Công dân khai báo Y tế (16/03/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về thực hiện khai báo y tế toàn dân, mời bạn tham gia thực hiện khai báo y tế toàn dân
image
Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu. (16/03/2020)
Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1033/UBND Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu.
image
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 đến ngày 12 tháng 3 năm 2020) (16/03/2020)
Ngày 16/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 1043/BC-UBND về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Từ ngày 06 tháng 3 năm 2020 đến ngày 12 tháng 3 năm 2020)
image
Về việc hướng dẫn cách ly đối với người đến từ vùng dịch Covid-19 (13/03/2020)
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 934/UBND về hướng dẫn cách ly đối với người đến từ vùng dịch Covid-19
image
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 05 tháng 3 năm 2020) (09/03/2020)
Ngày 09/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Báo cáo số 897/BC-UBND về Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 05 tháng 3 năm 2020)
image
Về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn huyện (09/03/2020)
Nhằm thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát và phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ, phát hiện kịp thời và kiểm soát ngay khi có trường hợp nguy cơ xảy ra; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thực hiện các nội dung về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn huyện
image
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ giao các đơn vị tổ chức giám sát những người đến từ các vùng dịch, ổ dịch Covid-19 đang hoạt động trong nước (20/02/2020)
Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 614/UBND về tổ chức giám sát những người đến từ các vùng dịch, ổ dịch Covid-19 đang hoạt động trong nước
image
Huyện Cần Giờ thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (13/02/2020)
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Cần Giờ