image
Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (11/10/2021)
Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7395/VP-KSTT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
image
Cần Giờ đẩy mạnh tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 (09/10/2021)
Nhằm tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 667/HĐPH ngày 07/10/2021 để hướng dẫn các cơ quan ban, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ thực hiện một số nội dung tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 trong đợt cao điểm (tháng 10 - 11 năm 2021) như:
image
Trong tháng 10, khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông (08/10/2021)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, trong tháng 10 có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
image
image
Thí điểm triển khai ứng dụng Y TẾ HCM tại các trụ sở trên địa bàn huyện (27/09/2021)
Nhằm triển khai hiệu quả thí điểm nền tảng ứng dụng Y TẾ HCM, đề nghị các đơn vị phối hợp thí điểm như sau:
image
Cán bộ, hội đoàn thể Ngân hàng Chính sách giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, luật công đoàn (14/09/2021)
Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách (04/10/2002-04/10/2021), NHCSXH tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số, với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động NHCSXH, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
image
Thông tin cập nhật nhanh nhất tình hình dịch bệnh Covid-19 (Theo Bộ Y tế) (18/07/2021)
Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 - Từ Website của Bộ Y tế
image
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (04/06/2021)
Nhằm góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn huyện khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.
image
Một số tình huống và giải pháp xử lý đơn tố cáo tại Thanh tra huyện Cần Giờ (21/05/2021)
Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cần Giờ được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đấy phát triến kinh tế xã hội địa phương.
image
Giới thiệu một số quy định sửa đổi bổ sung của Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2020, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP (11/05/2021)
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện theo pháp luật, Phòng Tư pháp giới thiệu 03 bộ tài liệu về một số nội dung của Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021) để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham khảo, tra cứu, sử dụng trong quá trình công tác và sinh hoạt.