Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

image
image
Các mức xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy và ô tô (03/06/2019)
Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy; xe máy kéo, xe máy chuyên dùng vi phạm quy tắc giao thông đường bộ: