Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

image
image
Tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra (11/05/2023)
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022. Thanh tra huyện Cần Giờ xin giới thiệu tóm tắt các nội dung chính của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022;
image
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (02/02/2023)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (30/01/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-HU ngày 9/01/2023, UBND huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện về đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
image
Tờ rơi tuyên truyền Về một số quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Quy định về mức phạt đối với hành vi đốt pháo trái phép. (10/01/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
image
Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2022 có hiệu lực từ ngày 22/7/2022. (10/01/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
image
Tìm hiểu một số quy định Pháp luật chung về lao động (08/11/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 5220/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm “Công dân với Pháp luật” năm 2022 kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11.
image
Tìm hiểu quy định về thẩm quyền nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện Pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (07/11/2022)
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các quy định về thẩm quyền nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thanh tra huyện xin thông tin đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện Cần Giờ về “Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy về thẩm quyền nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”.
image
Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (03/10/2022)
Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.
image