Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

image
Tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích (12/11/2021)
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đa phần các vụ việc xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ và có thể hòa giải được.
image
Một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo (20/10/2021)
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2021; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo” do Tổ nghiệp vụ 02 (Tổ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) thuộc Thanh tra huyện chọn lọc.
image
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (12/10/2021)
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện xin thông tin đến tổ chức, cá nhân danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính công ích về danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện (Điện thoại: 028 38740089)
image
Áp dụng “phương châm bốn tại chỗ” đối với các loại hình và giai đoạn thiên tai (11/10/2021)
“Phương châm bốn tại chỗ” có thể áp dụng có hiệu quả để phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại đối với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giờ bao gồm: bão, sạt lở đất, nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, cháy rừng, v.v. Bốn tại chỗ có hiệu quả đối với tất cả các giai đoạn như trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.
image
Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (11/10/2021)
Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7395/VP-KSTT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
image
Cần Giờ đẩy mạnh tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 (09/10/2021)
Nhằm tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 đạt hiệu quả, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 667/HĐPH ngày 07/10/2021 để hướng dẫn các cơ quan ban, ngành, đoàn thể lực lượng vũ trang huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ thực hiện một số nội dung tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 năm 2021 trong đợt cao điểm (tháng 10 - 11 năm 2021) như:
image
Trong tháng 10, khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông (08/10/2021)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, trong tháng 10 có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
image
image
Thí điểm triển khai ứng dụng Y TẾ HCM tại các trụ sở trên địa bàn huyện (27/09/2021)
Nhằm triển khai hiệu quả thí điểm nền tảng ứng dụng Y TẾ HCM, đề nghị các đơn vị phối hợp thí điểm như sau:
image
Cán bộ, hội đoàn thể Ngân hàng Chính sách giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, luật công đoàn (14/09/2021)
Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách (04/10/2002-04/10/2021), NHCSXH tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Cuộc thi sử dụng tối đa các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số, với tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, khách quan, trung thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động NHCSXH, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.