Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

image
Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công (17/09/2023)
Nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp, đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
image
Treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 (14/08/2023)
Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
image
image
image
Tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra (11/05/2023)
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ nghiên cứu, tìm hiểu quy định về Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022. Thanh tra huyện Cần Giờ xin giới thiệu tóm tắt các nội dung chính của Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022;
image
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (02/02/2023)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND về tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (30/01/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-HU ngày 9/01/2023, UBND huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện về đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
image
Tờ rơi tuyên truyền Về một số quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Quy định về mức phạt đối với hành vi đốt pháo trái phép. (10/01/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
image
Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2022 có hiệu lực từ ngày 22/7/2022. (10/01/2023)
Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị trấn Cần Thạnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; nhiệm vụ được giao tại mục số 10, 11 của Bộ thang điểm đánh giá hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
image
Tìm hiểu một số quy định Pháp luật chung về lao động (08/11/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 5220/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức chuỗi hoạt động cao điểm “Công dân với Pháp luật” năm 2022 kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11.