Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Chế độ, Chính sách pháp luật times .

image
image
Thông báo về triển khai tham gia Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (10/11/2023)
Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2380/TB-NV về triển khai tham gia Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 (10/11/2023)
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Ban chấp hành Huyện đoàn Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND-HĐ về tổ chức Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.
image
Tìm hiểu một số quy định của luật khiếu nại và luật tố cáo (01/11/2023)
Nhằm thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; Kế hoạch số 40/KH-HĐPB ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về phân công hoạt động của các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ năm 2023; đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân huyện nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung của pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành, Thanh tra huyện giới thiệu “Tài liệu tìm hiểu một số quy định về luật khiếu nại; luật tố cáo; luật phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra huyện soạn thảo và in ấn.
image
Phòng, chống hoạt động “Tín dụng đen” trên địa bàn huyện Cần Giờ (26/10/2023)
Nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện trong thời gian tới đặc biệt là tội phạm liên quan “tín dụng đen”. Công an huyện cần Giờ gửi thông báo tuyên truyền phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện cần Giờ đến các ban, ngành, đoàn thể huyện và đơn vị liên quan.
image
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) (10/10/2023)
Nhằm phát động quần chúng nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); tích cực tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Công an huyện cần Giờ gửi thông báo tuyên truyền về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và đơn vị liên quan.
image
Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công (17/09/2023)
Nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp, đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID và tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
image
Treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 (14/08/2023)
Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
image
image