Mùa mưa bão đã đến - nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai (17/06/2019)
Những năm qua, dù đã chủ động nhiều phương án, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của thiên tai, trên địa bàn huyện vẫn gánh chịu một số thiệt hại nhất định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, của bão.