image
Giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ (10/09/2019)
Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết.
image
Cần Giờ tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tại trường THPT An Nghĩa (09/09/2019)
Sáng ngày 09/9/2019, được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”, UBND huyện Cần Giờ phối hợp cùng với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho tất cả các em học sinh tại trường THPT An Nghĩa huyện Cần Giờ với nhiều hình thức đa dạng như văn hóa văn nghệ, diễn kịch, đố vui... phù hợp với các em học sinh.
image
Tờ rơi tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến (11/07/2019)
Với mục tiêu cùng thành phố xây dựng "chính quyền điện tử", Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã đưa vào sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhằm khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân huyện đã phát hành tờ rơi tuyên truyền những ưu điểm của Dịch vụ công trực tuyến đến người dân trên toàn huyện