image
Tuyên truyền, vận động đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cần Giờ (12/06/2020)
UBND huyện Cần Giờ đã được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 43099/QĐ-SHTT ngày 03/6/2019 cho nhãn hiệu “Khô cá dứa Cần Giờ”; Quyết định số 43100/QĐ-SHTT ngày 03/6/2019 cho nhãn hiệu “Yến sào Cần Giờ” và Quyết định số 78872/QĐ-SHTT ngày 13/9/2019 cho nhãn hiệu “Xoài cát Cần Giờ”.
image
image
Thể lệ và câu hỏi về Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (25/03/2020)
Ngày 25/03/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1255/UBND về tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
image
Chương trình tổ chức các hoạt động tại ngày hội văn hóa đọc huyện Cần Giờ năm 2019 (02/12/2019)
Chương trình tổ chức các hoạt động tại ngày hội văn hóa đọc huyện Cần Giờ năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa huyện từ ngày 07/12/2019 đến ngày 08/12/2019
image