image
Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" (30/03/2021)
Ngày 10/03/2021, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"
image
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (26/03/2021)
Nhằm quảng bá, truyên truyền cho người dân quan tâm, cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHCMC CSKH để tra cứu thông tin về điện nhanh chóng và tiện lợi, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai ứng dụng trên di động "CSKH EVNHCMC" trên nền tảng Android và IOS.
image
Treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 (28/01/2021)
Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND.TP, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 411/TB-UBND thông báo việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.
image
Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020 (20/08/2020)
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4092/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2020
image
Tuyên truyền, vận động đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cần Giờ (12/06/2020)
UBND huyện Cần Giờ đã được Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 43099/QĐ-SHTT ngày 03/6/2019 cho nhãn hiệu “Khô cá dứa Cần Giờ”; Quyết định số 43100/QĐ-SHTT ngày 03/6/2019 cho nhãn hiệu “Yến sào Cần Giờ” và Quyết định số 78872/QĐ-SHTT ngày 13/9/2019 cho nhãn hiệu “Xoài cát Cần Giờ”.
image
image
Thể lệ và câu hỏi về Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (25/03/2020)
Ngày 25/03/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1255/UBND về tham gia Cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo thuốc lá và hạn chế sử dụng hình ảnh thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
image
Chương trình tổ chức các hoạt động tại ngày hội văn hóa đọc huyện Cần Giờ năm 2019 (02/12/2019)
Chương trình tổ chức các hoạt động tại ngày hội văn hóa đọc huyện Cần Giờ năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa huyện từ ngày 07/12/2019 đến ngày 08/12/2019
image