image
Treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 (14/08/2023)
Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.
image
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (30/01/2023)
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-HU ngày 9/01/2023, UBND huyện tổ chức thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện về đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
image
Thông tin Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a (14/06/2022)
Nhằm ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến người lao động tại địa phương không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (bao gồm cả các cá nhân, tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Ô-xtơ-rây-li-a) để tham gia chương trình lao động tại Ô-xtơ-rây-li-a.
image
Giới thiệu danh sách Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật năm 2022 huyện Cần Giờ (26/04/2022)
Qua tổng họp và theo dõi tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022. Nhằm phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các đối tượng cán bộ, công chức và nhân dân đáp ứng nhu cầu tuyên truyền miệng về pháp luật cho các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Tư pháp Cần Giờ đã ban hành Công văn số 233/TP ngày 26/4/2022 về giới thiệu danh sách báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ đến các cơ quan, đơn vị để biết nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động liên hệ trực tiếp với báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật khi có nhu cầu tuyên truyền pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
image
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (04/06/2021)
Nhằm góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân trên địa bàn huyện khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh.
image
Danh sách báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ (10/05/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Cần Giờ.
image
Kết quả Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" tuần 03 (21/04/2021)
Ngày 10/4/2021, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" đã ban hành Thông báo số 33-TB/BTC về công nhận kết quả cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" - Tuần 03 từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021.
image
Cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" (30/03/2021)
Ngày 10/03/2021, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/HU về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"
image
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (26/03/2021)
Nhằm quảng bá, truyên truyền cho người dân quan tâm, cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHCMC CSKH để tra cứu thông tin về điện nhanh chóng và tiện lợi, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai ứng dụng trên di động "CSKH EVNHCMC" trên nền tảng Android và IOS.
image
Treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 (28/01/2021)
Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND.TP, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 411/TB-UBND thông báo việc treo cờ Tổ quốc và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021.