image
Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020 (25/12/2020)
Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7204/TB-UBND về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020
image
Về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (15/12/2020)
Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2)
image
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (14/12/2020)
UBND huyện Thông báo về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) đối với 89 thí sinh dự tuyển.
image
Thông báo phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (25/11/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo phê duyệt danh sách 89 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 02 thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2)
image
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2) (24/11/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị thông báo nội quy phỏng vấn vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 2) theo Kế hoạch số 3211/KH-UBND ngày 30/06/2020 của UBND huyện.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 25 và 26/11/2020 (13/11/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 26/11/2020.
image
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2) (10/11/2020)
Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2).
image
Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (09/11/2020)
Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5762/TB-UBND về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
image
Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (Đợt 1) (06/10/2020)
UBND huyện Cần Giờ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1), công nhận đối với 13 thí sinh theo Thông báo số 5228/TB-UBND ngày 05/10/2020
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển (17/09/2020)
Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4871/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển
image
Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (03/09/2020)
Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 4430/TB-UBND về Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1)
image
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 (14/08/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị (Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa) đã ban hành quyết định về nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020.
image
Thông báo về việc đăng ký nội trú, gia hạn tại ký túc xá của huyện năm học 2020-2021 (11/08/2020)
Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu đăng ký nội trú hoặc gia hạn nội trú tại các ký túc xá của huyện, đảm bảo thực hiện tốt công tác phong, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong thời gian qua.
image
Tài liệu ôn tập phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (10/08/2020)
Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức tài liệu ôn tập của các đơn vị.
image
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) (08/08/2020)
UBND huyện thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 1) theo Quyết định số 2035/QĐ-UBND
image
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2) (06/07/2020)
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 3220/TB-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2).
image
Thông báo công bố địa điểm tiếp nhận tố cáo (01/07/2020)
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Tố cáo 2018 có quy định “ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo, có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố”.
image
Tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 04 năm 2020 tại huyện Cần Giờ (08/06/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Cần Giờ về tổ chức Sàn giao dịch việc làm lần 4 trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020; Nhằm Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc, nhu cầu đào tạo trên địa bàn huyện Cần Giờ và các quận, huyện quanh khu vực tiếp cận thông tin tuyển dụng, tuyển sinh của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với trình độ, khả năng hiện có, cung cấp các thông tin về nhu cầu việc làm trong nước, làm việc ở nước ngoài và thông tin thị trường lao động.
image
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (27/05/2020)
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐXTVC về Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng
image
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020 (27/05/2020)
Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 707/TB-BT về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện năm 2020